El Rec espera un futur

En el marc del Rec.0 Experimental Stores, el restaurant Somiatruites va acollir, dimecres, el tercer Rec Meeting. Un espai de reflexió que aquest any va anar dedicat a la transformació de barris industrials en desús. Evidentment, el Rec és un d’aquests barris: 40 hectàrees, algunes ocupades i altres buides. Per veu dels mateixos impulsors de la iniciativa es va dir que el repte del Rec és marcar què hi ha de passar durant la resta de l’any, que cal una nova normativa per obrir els usos del barri i van denunciar que en aquests moments no hi ha un model del que ha d’esdevenir l’anomenada “joia de la corona d’Igualada”.

El Rec.0 ha arribat a la seva tretzena edició i sisè any, temps que ha servit perquè els igualadins redescobrim el barri i sigui més valorat del que era abans. Objectiu complert. Però aquí no es pot quedar: el barri del Rec no només pot ser “útil” dos cops l’any, sinó que caldria passar a una segona fase. Després de la redescoberta, un nou aprofitament. En una ciutat amb un terme municipal petit i pràcticament tot ocupat, el Rec és una oportunitat d’or per on Igualada pot respirar. Tenir aquestes desenes d’hectàrees per repensar i projectar la ciutat del futur és una situació que pocs municipis tenen i que Igualada hauria de saber aprofitar. A més, poder-ho fer en un moment en el qual no hi ha una febre constructiva ni una pressió immobiliària que ho condicioni és un gran avantatge.

És important començar a parlar de models i passar de la teoria a la pràctica: volem un Rec residencial, industrial, comercial, cultural,…? O un Rec que ho barregi tot i sigui mixt? Quin Rec volem? S’han fet molts debats, des de la societat civil i des dels partits polítics, però encara no s’ha dit clarament en què es vol convertir el barri ni s’han traçat línies sobre el mapa. Cal començar a planificar urbanísticament amb un nou POUM que dibuixi el futur del Rec (i de la ciutat en general) a 20 anys vista. Perquè quan es parla de normativa es parla d’això: cal recordar que si al Rec, de moment, només s’hi poden fer activitats efímeres com el Rec.0 és perquè els usos del barri que marca el pla urbanístic vigent són industrials i no hi ha cobertura legal per fer-hi cap activitat més. Així que mentre l’Ajuntament no desbloquegi aquest tema, poca cosa podrà passar al Rec i qui dia passa, any empeny. Fa temps que és hora de que la política actuï.

(Article publicat a La Veu de l’Anoia el 6/11/15)


Deixa un comentari

Your email address will not be published.Required fields are marked *