Avís legal i política de privacitat dades Whatsapp

FINALITAT: La finalitat és poder enviar informació relativa a les activitats del Jordi Cuadras i del seu equip d’Igualada Som-hi, i prestar els serveis sol·licitats, així com desenvolupar accions i campanyes i informar sobre les mateixes.  Les vostres dades seran custodiades amb les màximes garanties de confidencialitat conforme la normativa vigent de protecció de dades. Les dades no es comunicaran a altres persones. En qualsevol moment podreu exercir els drets a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la limitació del tractament o bé oposar-vos-hi. LEGITIMACIÓ: El consentiment lliure de la persona, el qual pot ser revocat en qualsevol moment. Les dades es conservaran tot el temps que duri el consentiment. DESTINACIÓ: No comunicarem les vostres dades a cap altra persona o entitat si no és amb el vostre consentiment inequívoc o perquè hi estiguem obligats d’acord amb la llei aplicable. Només comunicarà les seves dades a tercers amb el seu consentiment inequívoc previ o en compliment d’obligacions legals. L’anterior és sense perjudici de la comunicació a entitats afins que persegueixin les mateixes finalitats. DRETS: Accedir, rectificar, oposar-se, limitar i suprimir dades. CANDIDATURA DE PROGRÉS IGUALADA SOM-HI (PSC – COMUNS – IGUALADA OBERTA): Passeig de les Cabres, 3 / 08700 Igualada / NIF. G08564379 / igualadasomhi@gmail.com  INFORMACIÓ ADDICIONAL: Pot consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades en el nostre correu electrònic: igualadasomhi@gmail.com.